FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
32 923 550 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 132 000 Kč
4
Přijaté transfery
532 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
69 944 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 131 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 047 091 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 040 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
250 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
69 944 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 131 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 047 091 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 040 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
250 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč